Edició 2018 · Dona, dones

Dona, dones

Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)

Les obres van ser exposades a l’entrada del museu al llarg del dia 12 de maig.

Nova sala d’exposicions de la Biblioteca Central de Cerdanyola

Des de l’11 al 22 de juny

 
 
Dins  la programació de les festa major del Roser de Maig  l’associació d’artistes  plàstics  presentà de nou un conjunt d’obres  realitzades en diferents tècniques artístiques.

Obres:

Exposició: