Edició 2007 · Escletxes

L’edició de l’Artista al Carrer d’enguany no s’ha dedicat a  fer celebració ni homenatge de cap artista reconegut.

Hem volgut donar la paraula als artistes que arrelats al nostre teixit social  i amb un posicionament sensible vers els problemes quotidians de la ciutadania ens  donen  la seva versió  plàstica dels retalls de les seves vivències .. a vegades amb un posicionament crític, de denuncia, o nostàlgic cada artista ens dona una versió del que ell  pot percebre de la seva societat , vista des de una escletxa.

Doncs entenem que una de les responsabilitats de l’artista del nostre temps  ha de ser en darrer terme (tant de forma implícita com explícita) gratar i  estimular la consciència dels seus espectadors.

Anticipant-se i  donant respostes innovadores, denunciar problemes, crear noves expectatives, fer versions de la utopia… tot plegat  per enriquir-se en valors tant individualment com col·lectivament.

Escletxes posa en manifest i denúncia algunes de les fissures i escletxes que existeixen en el nostre entorn més immediat.

Deixa un comentari